แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย มีมากมายหลายแหล่งที่ให้พวกเราและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้ มีการแบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวไว้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) ซึ่งประกอบไปด้วย

รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
รูปภาพจาก lptraveller.meithailand.com

2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม  (cultural based tourism)

รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม
รูปภาพจาก homedecorthai.com

และนอกจากนี้ยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ  (special interest tourism)  อื่น ๆ อีกเช่น

การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา
รูปภาพจาก tiewpakklang.com

ขอบคุณที่มา https://tourismatbuu.wordpress.com
ขอบคุณรูปภาพ feature image จาก lptraveller.meithailand.com