ถ้าเอ่ยชื่อจังหวัดสระบุรีแล้วถามว่าเราจะเที่ยวที่ไหนกันดีในจังหวัดสระบุรี เราอาจจะไม่ได้คำตอบที่รวดเร็วเหมือนจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านก่อนท่องเที่ยวที่อื่น ๆ แต่ใครจะรู้ว่าที่นี่จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มีรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน มีทรัพยากรธรรมชาติยังคงหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นภูเขาหินปูนที่โดนระเบิดเป็นหินโม่ขายก็ตาม แต่จังหวัดสระบุรีก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และประเพณีที่น่าสนใจให้เราได้ไปยลไปชมสักครั้ง

 1. วัดพระพุทธฉาย มหัศจรรย์พระพุทธฉาย และรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระปฏิบัติดีปฏิบัติแต่ละองค์ท่านก็จะเดินธุดงค์มาที่วัดแห่งนีตั้งแต่สมัยโบราณนานสืบทอดเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน วัดพระพุทธฉาย” ตั้งอยู่เชิงเขาพุทธฉาย ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี ซึ่งปรากฏรอยภาพเงาพระพุทธเจ้าในลักษณะประทับยืนอยู่บนชะง่อนผา

  วัดพระพุทธฉาย
  รูปภาพจาก huttavudcamp.com
 2. น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นเจ็ดสาวน้อย ดังนั้นน้ำตกนี้จึงมีทั้งหมดเจ็ดชั้นด้วยกัน เราสามารถเล่นน้ำตกได้ที่นี่ โดยเดือนที่น่าเที่ยวเล่นน้ำตกคือ ตั้งแต่พฤศิจกายน ถึง เมษายน เพราะน้ำจะใสมากและเห็นตัวปลา ไม่แนะนำให้ไปช่วงน้ำเชี่ยวคือช่วง เดือนพฤษภาคม–เดือนตุลาคม อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวชอบเล่นน้ำตกชั้นที่ 1-4

  น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
  รูปภาพจาก dekguide.com
 3. อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น หรือเดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง แก่งคอย หนองแค และวิหารแดง มีเนื้อที่ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,856 ไร่ และได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ความสวยงามของอุทยานแห่งนี้คือ ภูเขาที่เรียงรายน้อยใหญ่ มีที่ราบในหุบเขา มีจุดชมวิวที่อเมซิ่งมาก ๆ มีน้ำตกหลายแห่ง ถ้าใครอยากเจอต้องไปช่วงเดือนน้ำตกมีความสวยงามมากที่สุดคือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนตุลาคม

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
  รูปภาพจาก skyscrapercity.com
 4. สวนรุกขชาติมวกเหล็ก เป็นสวนรุกขชาติที่อยู่ห่างจากสระบุรีประมาณ 37 กิโลเมตร ไปตามถนนมิตรภาพ ทางเข้าซ้ายมือตรงข้ามกับร้านขายผลิตภัณฑ์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.) สวนรุกขชาตินี้มีเนื้อที่ 375 ไร่ ข้างในมีน้ำตกมวกเหล็ก และมีเกาะแก่งเล็ก ๆ มีสะพานแขวนมวกเหล็กปากช่อง มีพันธ์ไม้นานาชนิด และมีสวนสักทองที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และที่พลาดไม่ได้คือ ปติมากรรมต้นไม้ นั่นเอง

  สวนรุกขชาติมวกเหล็ก
  รูปภาพจาก rakbankerd.com
 5. ไร่องุ่นอำเภอมวกเหล็ก เช่น ไร่องุ่นคุณมาลี เป็นไร่องุ่นที่เปิดให้เข้าชมฟรี ถ่ายรูปกับองุ่น และซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปของไร่ ซึ่งมีการการันตีคุณภาพสินค้าเพราะที่นี่ได้รับรางวัลมากมาย หรือ  จะซื้อองุ่นสด ๆ จากต้น หรือ ไวน์องุ่นเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีไร่องุ่นปภัสรา และไร่องุ่นกำนันเม้ง ซึ่งคอยให้บริการเหมือนกัน

  ไร่องุ่นอำเภอมวกเหล็ก
  รูปภาพจาก http://pic.narin.in.th
 6. ทุ่งทานตะวัน จังหวัดสระบุรี เป็นทุ่งทานตะวันดั้งเดิมของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณเขตติดต่อระหว่างจังหวัดลพบุรีและสระบุรี ตามเส้นทางสายพัฒนานิคม-วังม่วง มีการทำไร่ทานตะวันกันมากในช่วงฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ริมฝั่งถนนจะสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองของดอกทานตะวัน ที่นี่จะมีขายเมล็ดทานตะวันเพื่อให้เราไปเพาะปลูกเองด้วย

  ทุ่งทานตะวัน จังหวัดสระบุรี
  รูปภาพจาก phuchitanutprommarat.blogspot.com

ขอบคุณรูปภาพ feature image จาก dekguide.com