เที่ยวป่า ขึ้นเขา ธรรมชาติ

เที่ยวธรรมชาติ ป่า-เขา จังหวัดชัยภูมิ

เที่ยวธรรมชาติ ป่า-เขา จังหวัดชัยภูมิ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ทุ่งกะมัง

เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ใจกลางเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าภูเขียว เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์กินพืช เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และ พ.ศ. ๒๕๓๕ โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ปล่อยสัตว์ป่าคืนถิ่นในบริเวณนี้ เช่น เก้ง กวาง กระจง และนกต่าง ๆ มีการจัดทำ ๆ ดินโป่งเพื่อให้สัตว์มากิน และเผาแปลงทุ่งหญ้าเพื่อ ให้เกิดหญ้าระบัด ซึ่งเป็นอาหารของเก้งกวางในฤดู แล้งบนยอดเนินเหนือบริเวณทุ่งกะมัง มีพระตำหนัก ที่ประทับอยู่เหนืออ่างน้ำ ทุ่งกระมัง เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. และปิดตั้งแต่ปลายเดือน สิงหาคม-ตุลาคม เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัว

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ บนทิวเขาพังเหย ตำบลบ้านไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ ๓๐๐-๘๔๖ เมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อน มีลานหินรูป ลักษณ์สวยงามเป็นหมวดหินภูพาน หมวดหินพระ วิหาร และหมวดหินภูกระดึงเป็นหินในยุคจูแรสซิก และไทรแอสซิก ประมาณ ๑๘๐-๒๓๐ ล้านปี ทั้ง ผืนป่าปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่า เบญจพรรณ มีดอกดุสิตา ดอกเอนอ้า และดอกกล้วยไม้ ขึ้นอยู่จำนวนมาก มีนกกว่า ๕๖ ชนิด และ สัตว์ป่านานาชนิด นอกจากนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ของลุ่มน้ำชี และลำน้ำสนธิ ซึ่งไหลลงแม่น้ำป่าสัก

ทุ่งดอกกระเจียว หรือ ทุ่งบัวสวรรค์

ดอกกระเจียวเป็น ราชินีแห่งมวลดอกไม้บนอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เป็นพืชล้มลุกจำพวกขิง ข่า ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ ลานหินงามไปจนถึงจุดชมทิวทัศน์สุดแผ่นดิน มีดอก สีชมพูอมม่วงบานสะพรั่งทั่วผืนป่าตัดกับหญ้าเพ็กอัน เขียวขจีและโขดหินธรรมชาติ เป็นทุ่งดอกกระเจียวที่ ใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทย สามารถเดิน ชมความงามตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะ ทาง ๑ กิโลเมตร ไม่อนุญาตให้ลงไปเดินเหยียบบน พื้นดินโดยตรง แต่มีการจัดพื้นที่ให้ลงไปถ่ายรูปใน ทุ่งดอกกระเจียว ช่วงเช้าที่มีสายหมอกปกคลุม เป็น เวลาที่ชมทุ่งดอกกระเจียวได้สวยงามที่สุด หรือหลัง ฝนตกใหม่ๆ จะมีบรรยากาศเช่นเดียวกัน ในเดือน มิถุนายน-สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกกระเจียวบาน มีการจัดงานทุกปี

จุดชมทิวทัศน์ผาหำหด

เป็นจุดสูงของทิวเขาพังเหย มีลักษณะเป็นแผ่นหินชะง่อนผา คล้ายกับแผ่น กระดานขนาดกว้างไม่เกินเมตรคูณเมตร ยื่นออกไป กลางอากาศโดยไม่มีอะไรรองรับเบื้องล่างที่ระดับ ความสูงจากระดับน้ำทะเล ๘๖๔ เมตร อากาศหนาว เย็นตลอดปี มีสถานที่กางเต็นท์พักแรมเพื่อสัมผัส ความหนาวเย็นของอากาศ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหน้าผา ที่หวาดเสียวที่สุดเมื่อขึ้นไปนั่งบนชะง่อนหินนั้น และเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามของจังหวัดชัยภูมิ ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๒๐๐ บาท ยานพาหนะ ๔ ล้อ ๓๐ บาท ยานพาหนะ ๖ ล้อขึ้นไป ๑๐๐ บาท เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. อุทยานฯ มี บ้านพักรับรองและสถานที่กางเต็นท์พักแรม สอบถาม ข้อมูลได้ที่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตู้ปณ. ๑ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๕๐ โทร. ๐๘ ๙๒๘๒ ๓๔๓๗ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ พันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
+