เที่ยววัดไทย-ไหว้พระ

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ จังหวัดร้อยเอ็ด

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดกลางมิ่งเมือง

ตั้งอยู่บนถนนเจริญพาณิชย์ เป็น วัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ด พระอุโบสถสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายในอดีต เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบพระอุโบสถเกี่ยวกับพุทธ ประวัติมีศิลปะสวยงามมาก ภายในบริเวณมีโรงเรียน สุนทรธรรมปริยัติเป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรมและ สอบธรรม สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๒๕๐๐

วัดบูรพาภิราม

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี เดิมชื่อ วัดหัวรอ ต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็น วัดบูรพาภิราม มีพระพุทธรูปปาง ประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ พระพุทธ รัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ สร้างด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงขององค์พระวัดจาก พระบาทถึงยอดเกศสูงถึง ๕๙ เมตร ๒๐ เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมด ๖๗ เมตร ๘๕ เซนติเมตร ด้านหลังองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญ มาจากประเทศอินเดีย ใต้ฐานองค์พระจัดเป็น พิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของชาว เมืองร้อยเอ็ดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ภายในบริเวณ วัดยังจัดเป็นอุทยานพุทธประวัติ ที่ตั้งศูนย์งานพระ ธรรมทูต – โรงเรียนปริยัติธรรม และมีศาลเจ้าพ่อมเหศั กดิ์ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเมืองอยู่ด้วย

พระเจดีย์มหามงคลบัว

สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ แด่พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณ สัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานีและ เพื่อเผยแผ่ธรรมะแก่พุทธศาสนิกชน ด้านหน้าเจดีย์ เด่นสง่า ตกแต่งเป็นสระน้ำกว้าง บริเวณโดยรอบร่มรื่น มีพื้นที่รวม ๔๐ ไร่ สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๕๐๘๒-๕ โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๑๘๘๗

วัดประชาคมวนาราม หรือ วัดป่ากุง

เลขที่ ๘๐ หมู่ ๑๑ ตำบลศรีสมเด็จ เดิมเป็นวัดร้างมีมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๑๓ หลังจากพระเทพวิสุทธิมงคล “หลวง ปู่ศรี มหาวีโร” พระเกจิอาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐาน (ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) เป็นผู้นำศรัทธาขออนุญาต ทางราชการจัดตั้งขึ้นเป็นวัด โดยใช้ชื่อที่ประชาชน ร่วมกันสร้างว่า “วัดประชาคมวนาราม” ในโอกาส พระเทพวิสุทธิมงคล เจริญอายุครบ ๙๐ ปี เจริญ งอกงามในธรรมดำรงสมณะเพศมา ๖๐ พรรษา คณะ ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างพระเจดีย์ หินทรายวัดป่ากุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความสมัคร สมานสามัคคีเทิดทูนความดีที่หลวงปู่ศรีได้ประพฤติ ปฏิบัติ และจากความประทับใจของหลวงปู่ที่ได้ไป นมัสการพระเจดีย์บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย จึงเป็นต้นแบบในการสร้างพระเจดีย์ นับเป็นเจดีย์ หินทรายแห่งแรกของประเทศไทย สร้างลดลั่นเป็น ๗ ชั้นตระการตา ตกแต่งผนังด้านนอกเจดีย์

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ตั้งอยู่ในวัดผาน้ำทิพย์เทพ ประสิทธิ์วราราม ซึ่งมีเนื้อที่ ๒,๕๐๐ ไร่ กรมศิลปกร ออกแบบและก่อสร้างผสมผสานระหว่างพระปฐม เจดีย์ และพระธาตุพนม องค์พระเจดีย์เป็นสีขาว ตกแต่งลวดลาย ตระการตาด้วย สีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง ๘ มีความกว้าง ๑๐๑ เมตร ความยาว ๑๐๑ เมตร ความสูง ๑๐๑ เมตร สร้าง ในเนื้อที่ ๑๐๑ ไร่ ภายในพระมหาเจดีย์มี ๖ ชั้น ดังนี้ ชั้นที่ ๑ เป็นห้องโถงกว้างใหญ่โออ่า มีรูปปั้นหลวงปู่ ศรี มหาวีโร พระผู้ก่อตั้งวัดฯ ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
+