เที่ยววัดไทย-ไหว้พระ

ไหว้พระวัดดัง จังหวัดมุกดาหาร

ไหว้พระวัดดัง จังหวัดมุกดาหาร

วัดศรีมงคลใต้

ตั้งอยู่ถนนสำราญชายโขง ริมแม่น้ำโขง อยู่ตรงข้ามท่าเทียบเรือเทศบาลและ ด่านตรวจคน เข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร และตลาดอินโดจีน ได้ รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด สามัญ เมื่อ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระเจ้าองค์หลวง พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน มีขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๒๐ เมตร ส่วนสูงเฉพาะองค์ถึงยอดพระเมาลี ๒ เมตร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง สร้างขึ้นก่อนตั้งเมือง มุกดาหาร แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด

วัดยอดแก้วศรีวิชัย

วัดเก่าแก่อายุเกือบ ๒๐๐ ปี ตั้งอยู่ถนนสำราญชายโขงใต้ ริมแม่น้ำโขง ใกล้ตลาด อินโดจีน ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปที่มี พุทธลักษณะที่งดงามขนาดใหญ่ ปางประทาน โปรดสัตว์ ด้านหน้าวิหารมีพระธาตุเจดีย์ ๒ องค์ มีรูปทรงและลักษณะลวดลายสวยงาม

วัดภูด่านแต้ หรือ วัดพุทธโธธัมมะธะโร

ตั้ง อยู่ ที่ บ้านชัยมงคล ตำาบลโชคชัย ริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๔ ห่างจากตัว อำเภอนิคมคำสร้อยประมาณ ๔ กิโลเมตร เป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ “หลวงพ่อ ธรรมจักร” มีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านบนมีความ อ่อนช้อยสวยงาม นิ้วพระหัตถ์แสดงถึงธรรมที่ พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้คืออริสัจ ๔ ด้านหน้ามีรูปปั้น พระอรหันต์ เบญจวัคคี ๕ องค์ สามารถมองเห็นได้ แต่ไกล บริเวณวัดเป็นหินดานธรรมชาติ นอกจาก นั้นบริเวณทางเข้าด้านหน้ายังมีสระน้ำพญานาค และพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้งเจ็ดให้สักการบูชา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๒๖๕ ๑๑๑๖, ๐ ๔๒๖๘ ๑๑๗๖ โทรสาร ๐ ๔๒๖๓ ๘๓๐๑

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม หรือ วัดหลวงปู่จาม

วัดสังกัด ธรรมยุตตั้งอยู่บ้านห้วยทราย หมู่ ๔ ตำบลคำชะอี (ริมทางหลวง หมายเลข ๒๐๔๒ มุกดาหาร-กาฬสินธุ์) หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เป็นหนึ่งในอาจาริยาจารย์ ที่ถือเคร่งในพระธรรมวินัย มั่นคงในพระปรมัตถ์ วิปัสสนากรรมฐาน ดำเนินชีวิตในมรรคธรรม ท่าน มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ รวมอายุ ๑๐๔ ปี ภายในวัดมีส่วนจัดแสดงอัตถประวัติและ หลักธรรมคำสอนของท่าน ท่ามกลางบรรยากาศแมก ไม้ร่มรื่น นอกจากนั้นลักษณะเด่นของวัดอีกอย่างหนึ่ง คือ เจดีย์บู่ทองกิตติ เป็นเจดีย์ลักษณะห้ายอด ตั้งอยู่ บนฐานกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๓ เมตร ความสูงจากพื้น ถึงยอดเจดีย์ ๔๕ เมตร เป็นศิลปะประยุกต์ สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกของ พระองค์ อาทิ พระสีวลี พระอุปคุต พระองคุลีมาล เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีพระพุทธรูปอีกจำนวนหนึ่ง ในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาของทุกๆ ปี จะมีพิธี สรงน้ำ อย่างยิ่งใหญ่

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
+